Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

En konseptvalgutredning skal gi føringer for videre planlegging på strekningen.

Statens vegvesen har fansvar for å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for rv. 4 Jaren–Mjøsbrua og Gjøvikbanen fra Oslo til Moelv, i samarbeid med Jernbaneverket. Utredningen skal gi føringer for videre planlegging av veg- og jernbanestrekningene.

KVU og KS1 for rv. 4 er gjennomført. Ligger hos Samferdselsdepartementet til vurdering.

Vei:
Rv. 4
Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Gran, Gjøvik, Vestre Toten
Fylker:
Innlandet
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt

Rv. 4 Jaren–Mjøsbrua, KVU © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Sist oppdatert: