Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I ukene fram mot fellesferien vil entreprenør Bergan Bygg utføre befaringer og kontrollmåle i leilighetene.

Statens vegvesen har signert støykontrakt med entreprenør Bergan Bygg AS i forbindelse med den planlagte utbyggingen av E39 Sykkelstamveg Bergen på strekningen fra Bradbenken til Gjensidigekrysset.

Fysiske støytiltak i leiligheter som har fått innvilget støyreduserende tiltak vil starte opp i september. 

Om prosjektet

Statens vegvesen skal bygge sykkelveg med fortau fra Flesland i sør til Vågsbotn i nord, i samsvar med sykkelstrategi for Bergen. Delstrekning 6b og c strekker seg fra Bradbenken via Sandvikstorget og til Glassknag.

Gående og syklende får adskilte tilbud langs strekningen som lyses ut i en kontrakt. Totalt er strekningen på 2,3 km og dagens sykkelfelt skal bygges om til sykkelveg adskilt fra biltrafikken. Fortauet blir hovedsakelig liggende som det gjør i dag. 

Prosjektering av strekningen er i gang og kontrakt lyses ut høsten 2022, med byggestart årsskiftet 2022/ 2023. Byggetid er estimert til 2,5 år. 

Beboere som har fått innviliget støytiltak kan ta kontakt med entreprenør Bergan Bygg eller direkte til vår nabokontakt i Statens vegvesen. Se informasjon under.

Bergan Bygg AS:
Stian Myking, prosjektleder; 994 24 724 stian@berganbygg.no
Ørjan Kallekleiv, byggeleder; 452 86 949 orjan@berganbygg.no

 Statens vegvesen
Hanne Norheim
Nabokontakt
901 40 383
hanne.norheim@statensvegvesen.no

Aktuelt for fylke(r): Vestland, Bergen