Statens vegvesen gjør tunnelene i Oslo tryggere slik at de møter kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften.

Nå arbeider vi i sørgående løp i Vålerengtunnelen. Vi regner med å være ferdig sommeren 2021. Vaterland- og Hammersborg-tunnelen er planlagt oppgradert med arbeidsstart siste halvår 2022.

For mange av tunnelene i Oslo finnes det ikke egne omkjøringsveger. Det betyr at når vi stenger en tunnel, blir det lengre og mer kø andre steder. For at flest mulig skal komme seg raskest mulig fram i anleggsperioden, prioriterer Statens vegvesen kollektivtrafikken.

Derfor er vår anbefaling - hvis du har mulighet til det: Finn alternative ruter eller alternativ transport, sykle eller gå.

Må du ta bilen - beregn ekstra reisetid, og ta hensyn til andre trafikanter!

Fase:
Byggefase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Totalkostnad:
4,50 milliarder

Tunneloppgradering i Oslo © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Prosjektkontor Fyrstikkalléen 1, Oslo

Kontakter

Elin Hermanstad Havik

Prosjektleder
Telefon:
48 11 85 40
E-post:

Lars Helge Rasch

Kommunikasjonsansvarlig
Telefon:
90 10 10 05
E-post:

Sist oppdatert: