Fra starten av juli og godt ut i august blir det sterkt redusert framkommelighet på E18 ved Sjølyst i Oslo.

Sommer 2023: Sterkt redusert kapasitet på E18 i Oslo

Fra starten av juli og godt ut i august blir det sterkt redusert framkommelighet på E18 ved Sjølyst i Oslo.

Fase 2 Uke 27 til uke 33
Ett kjørefelt åpent i østgående retning på E18
To felter åpne i vestgående retning på E18
I denne perioden blir det fortsatt redusert kapasitet på E18.
Fase 2 Uke 27 til uke 33 Ett kjørefelt åpent i østgående retning på E18 To felter åpne i vestgående retning på E18 I denne perioden blir det fortsatt redusert kapasitet på E18.

I perioden uke 27 til uke 32 vil det være ett kjørefelt i hver retning på E18. Det vil føre til trafikale utfordringer og kø.

Vi nærmer oss overgangen til hovedfase 2 i arbeidet med å rehabilitere Bygdøylokket og Sjølystlokket på E18 i Oslo. Dette er den fasen som påvirker trafikkavviklingen i størst grad. I denne fasen skal vi skifte ut rørkulverten som fører Hoffselva under E18.

Ett felt i hver retning på E18

Vi starter opp arbeidene i løpet av uke 27 og planlegger å være ferdige med fasen i løpet av uke 32.

-Nå starter vi på den fasen av prosjektet som vil påvirke trafikkavviklingen mest. Vi skal grave oss ned og gjennom E18 på tvers for å legge ned nye betongkulvert for Hoffselva. Dette er omfattende arbeid. For å minimere de trafikale ulempene mest mulig har vi komprimert arbeidsperioden maksimalt ved å blant annet jobbe døgnkontinuerlig, sier byggeleder Øyvind Sæther i Statens vegvesen.
Sæther er samtidig klar på at det kan bli store trafikale problemer i området som følge av arbeidene.

Han oppfordrer alle som kan om å la bilen stå og heller reise kollektivt, sykle eller gå. Må du kjøre kan du velge omkjøring via Ring 3.

Under prosjektperioden vil det være trafikale utfordringer og fare for kø. Anbefalt og skiltet omkjøring er Ring 3.
Under prosjektperioden vil det være trafikale utfordringer og fare for kø. Anbefalt og skiltet omkjøring er Ring 3.

Trafikkavvikling i perioden


E18 vil ikke være helstengt, men med kun ett kjørefelt i hver retning vil det bli trafikale problemer. Skiltet omkjøring er Ring 3. Statens vegvesen ber alle som kan, om å la bilen stå og velge andre transportmidler eller kjøre Ring 3 som er skiltet omkjøring.

Overgang til fase 3

Når vi i ca. midten av august er ferdige med fase to, går vi inn i fase tre. I denne fasen skal vi reparere skader i betong og skifte ut elektriske installasjoner, skilt og tavler. Dette arbeidet gjøres på natten. På natten kjøres toveis trafikk i ett løp mens vi jobber i det andre. Begge løp vil være åpne for trafikk på dagtid.

Nytt kjøremønster for syklister

Fra juli blir det nytt kjøremønster for syklister på Sjølyst.
Som følge av arbeidene med ny rørkulvert for Hoffselva, må vi midlertidig legge om sykkeltraseen sør for dagens trasé. Omkjøringstraséen blir smalere. Det betyr at gående og syklende må dele arealet.

Statens vegvesen oppfordrer alle til å vise hensyn til hverandre. Syklistene må senke farten å ta hensyn til gående.
Sykkelvegen vil gå i midlertidig trasé frem til oktober. Se vedlagte illustrasjon.

I perioden juli til oktober vil det være midlertidig omkjøring for syklister. Omkjøringen gjøres som følge av arbeidene med ny rørkulvert for Hoffselva.
I perioden juli til oktober vil det være midlertidig omkjøring for syklister. Omkjøringen gjøres som følge av arbeidene med ny rørkulvert for Hoffselva. Illustrasjon: Statens vegvesen

Tunnelrehabiliteringsprosjektet

Siden 2016 har Statens vegvesen jobbet med å rehabilitere tunnelene i Oslo. Vi har jobbet oss gjennom tunnel for tunnel og nå er det altså Bygdøylokket og Sjølystlokket som står for tur.

Se også:

Aktuelt for fylke(r): Oslo