Mandag 29. mai kl 22.00 starter arbeidene med å oppgradere Bygdøylokket og Sjølystlokket.

De første dagene frem til lørdag 3. juni vil det pågå støyende nattarbeid.

Nå starter arbeidet med å oppgradere de lokkene på E18 i Oslo. Bygdøylokket og Sjølystlokket er gamle og trenger både oppgradering og ny infrastruktur.

For at vegarbeidene skal skape minst mulig konflikt med trafikken vil vi jobbe også om natten.

Nattarbeid fra 29. mai til 3. juni

Mandag 29. mai starter vår entreprenør, HAB Construction AS opp sine arbeider i Sjølystlokket. Arbeidene starter kl. 22.00 og vil pågå frem til 06.00. Vi vil jobbe netter frem til og med 3. juni. Disse arbeidene vil skape støy.

Halvert kapasitet

Gjennom store deler av prosjektperioden vil kapasiteten på E18 være halvert. Det må påregnes kø og store trafikkmengder i og rundt lokkene.

Døgnkontinuerlig

Når denne ukens nattarbeid er gjennomført vil vi starte de døgnkontinuerlige arbeidene. Vi vil da jobbe døgnet rundt gjennom hele juni, juli og august. Dette gjør vi for at anleggsperioden skal være så kort som mulig slik at trafikken og naboer til vegen berøres over et så kort tidsrom som mulig.

Tre hovedperioder

Arbeidene er planlagt utført i tre hovedperioder. Hovedvekten av arbeiden gjøres på sommeren med døgnkontinuerlig drift. Arbeidene på sommeren er komplekse og det må påregnes mye aktivitet i området i denne perioden. Øvrige arbeider gjøres før og etter sommeren og da som nattarbeid. Vi oppfordrer til å beregne ekstra god tid og følge skiltingen nøye.

Fremdriftsillustrasjon: Slik har vi planlagt fremdriften til prosjektet.
Fremdriftsillustrasjon: Slik har vi planlagt fremdriften til prosjektet. Illustrasjon: Statens vegvesen

Statens vegvesen ber om forståelse for anleggsarbeidet og de ulemper arbeidene måtte medføre.

Se også: Redusert kapasitet og kø på E18 ved Sjølyst og Bygdøy i sommer

Vil du lese mer om prosjektet?

Besøk: Vegvesen.no/tunneleroslo

Facebook: /oslotunneler

Har du spørsmål om arbeidene eller prosjektet?

Kontakt
Øyvind Christan Sæther
Byggeleder
977 42 974

Aktuelt for fylke(r): Oslo