Statens vegvesen og Veidekke entreprenør AS signerte mandag 14. august kontrakt for ombygging og oppgradering av Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnelen

Tunnelene befinner seg midt i Oslo sentrum og ligger rett etter hverandre på Ring 1.

Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik og konserndirektør for intrastruktur i Veidekke, Øivind Larsen signerte kontrakten. Hammersborgtunnelen i bakgrunnen.
Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik og konserndirektør Veidekke Intrastruktur, Øivind Larsen signerte kontrakten. Hammersborgtunnelen i bakgrunnen. Foto: Erik Larsstuen

Statens vegvesen lyste ut konkurransen om ombygging av Hammersborgtunnelen og oppgradering av Vaterlandtunnelen november 2022, og innstilte Veidekke entreprenør AS den 4. juli 2023.

-Vi har nådd en stor milepæl i prosjektet. En signert kontrakt med Veidekke betyr at vi endelig kan starte samhandlingsfasen eller utviklingsfasen som vi også kaller den. Gjennom denne fasen skal vi sammen gå gjennom hele prosjektet bit for bit og finne optimaliserte løsninger for ombyggingen og oppgraderingen av tunnelene. Endelig kostnad for prosjektet vil først være klar etter at utviklingsfasen er gjennomført, det vil si om ca. et år, altså sommeren 2024. Da starter også selve anleggsarbeidene sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik.

-Vi takker så mye for tilliten. Det er jo en stund siden vi har hatt byggeoppdrag for Statens Vegvesen, så vi er stolte over å ha vunnet konkurransen om denne samspillskontrakten. Nå gleder vi oss til å komme i gang med samarbeidet om å utvikle det som både er et utfordrende og svært viktig prosjekt for trafikkavviklingen i Oslo sentrum og for sikkerheten til regjeringskvartalet, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Infrastruktur.

Anleggsarbeidet er planlagt å starte opp sommeren 2024. Ring 1 Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnelen vil da være stengt for all trafikk. Anleggsperioden er planlagt å vare i tre år.

Nytt regjeringskvartal

Tildelingen innebærer at Veidekke skal prosjektere og bygge om Hammersborgtunnelen. Tunnelen som i utgangspunktet skulle oppgraderes, ble senere politisk vedtatt at skulle bygges om av sikkerhets- og beredskapsårsaker med hensyn på nærheten til nytt regjeringskvartal. Vaterlandtunnelen skal oppgraderes i tråd med Statens vegvesens opprinnelige planer.

Bakgrunnen for prosjektet

Med bakgrunn i reguleringsarbeidet til gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet ble det forutsatt at det måtte gjøres tiltak på Hammersborgtunnelen for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for den nye departementsbebyggelsen. Hammersborgtunnelen må derfor bygges om i forbindelse med arbeidene med nytt regjeringskvartal, og blir som et resultat av denne ombyggingen oppgradert til dagens standard. Arbeidene med Vaterlandtunnelen skal utføres som et ordinært oppgraderingsprosjekt. Arbeidene på tunnelene vil bli utført i samme entreprise fordi trafikksystemet til de to tunnelene henger sammen og tunnelene derfor ikke kan stenges separat.

Kontakt

For ytterligere informasjon kan du kontakte:

Elin Hermanstad Havik
Prosjektleder
Tunneloppgradering Oslo

481 18 540

Se også

vegvesen.no/tunneleroslo

facebook.com/oslotunneler

Aktuelt for fylke(r): Oslo