Statens vegvesens forslag til planprogram for strekningene rv. 35 Hokksund–Åmot og fv. 287 Åmot–Haugfoss er nå ute til offentlig ettersyn.

Planprogrammet er tilgjengelig

under menypunktet:

på servicetorget hos:

  • Statens vegvesen, Tollbugata 2 i Drammen
  • Buskerud fylkeskommune, Hauges gate 89 i Drammen
  • Øvre Eiker kommune, Rådhuset, Stasjonsgata 24 i Hokksund
  • Modum kommune, Rådhuset, Rådhusveien 1 i Vikersund

Åpne møter

Statens vegvesen ønsker velkommen til åpne møter i både Øvre Eiker kommune og Modum kommune. På møtene vil vi informere om prosjektet og hva som skjer framover. Her vil du også få anledning til å komme med spørsmål og innspill til planprogrammet.

  • Øvre Eiker kommune: Torsdag 12. januar 2017 kl. 18.00 i festsalen i Rådhuset i Hokksund
  • Modum kommune: Tirsdag 17. januar 2017 kl. 18.00 på Søndre Modum ungdomsskole

Åpne kontordager

Statens vegvesen ønsker også å invitere til åpne kontordager i begge kommunene. Her presenterer vi ikke prosjektet, men legger opp til at du kan komme innom for å få svar på spørsmål og komme med innspill.

  • Øvre Eiker kommune: Torsdag 19. januar 2017 kl. 15.00–19.00 på Rådhuset i Hokksund
  • Modum kommune: Tirsdag 24. januar 2017 kl. 15.00–19.00 på Rådhuset i Vikersund

Merknadsfrist

Innspill og merknader til planprogrammet må sendes skriftlig innen 1. februar 2017 til:

Statens vegvesen Region sør, Serviceboks 723, 4808 Arendal, eller
e-post 

Merk med «15/215548 kommunedelplan rv. 35 Hokksund–Åmot og fv. 287 Åmot–Haugfoss»

Aktuelt for fylke(r): Viken