Ser ned under bakken

— For somme fungerer opna landskap betre enn for andre. Ta grunnborerne for eksempel, dei stortrivst.

Klarsignal frå Stortinget

— Stortinget vedtok forrige veke at utbetring av riksveg 36 kan gjennomførast med bompengar. Arbeidet vil starte så fort som mogeleg.

Stein avgjerande for vegkvalitet

— Stein er ikkje stein. For at vegen skal tole belastninga av trafikken, må steinen ha høg kvalitet. Prøver frå veganlegga blir testa under hard belastning i laboratoriet.

Testar vegen med trykk

— For å unngå hjulspor og setningar i vegen, krev det stor nøyaktigheit i oppbygginga. Vegvesenet kontrollerar sjølv om dette er gjort rett før asfalten blir lagt.