Reguleringsplan for Veenskrysset er ute til offentlig ettersyn i perioden 15.10.21-26.11.21.

Reguleringsplan, planprogram, konsekvensutredning og kommunedelplan:

Rv.3/rv. 25 Løten-Elverum