Statens vegvesen bygger Elverhøybrua med ståldekke levert av Prodtex Industri AS i Vanylven kommune i Møre og Romsdal. De delene av prosjektet som ikke inngår i ståldekkeleveransen bygges av Consto Anlegg Midt AS.

  • Brua åpner for trafikk 21.desember 2023. 

  • Riving og fjerning av eksisterende bruer i 2024

 

Elverhøybrua snart klar for trafikk | Statens vegvesen

Prosjeket omfatter ny bru over Driva elv på rv. 70 ved Elverhøy, 8 km sør-øst for Sunndal sentrum. I tillegg til ny bru skal et firearmet kryss bygges om til T-kryss, og fylkesvegen under den nye brua skal legges om.

Eksisterende bru er for smal og på sikt vil den trenge vedlikeholdstiltak for å opprettholde bæreevnen. Derfor skal den rives når den nye bura står klar. 

Illustrasjon som viser hvordan den nye Elverhøybrua blir
Slik vil Elverhøybrua se ut når den er ferdig.

Reguleringsplanen for området inneholder også tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer og støytiltak. Det er registrert kvikkleire innenfor planområdet, derfor skal det gjøres områderstabiliserende tiltak og errosjonnssikring i tilknytning til Driva elv.

Sunndal kommunestyre vedtok reguleringsplanen for rv. 70 Elverhøybrua 14. februar 2017.

I 2015 ble denne illustrasjonsvideoen av Elverhøybrua laget. Vær oppmerksom på at videoen ble laget før reguleringsplanen ble vedtatt, og den gir derfor ikke et nøyaktig bilde av hvordan området vil se ut. 

Vei:
Rv. 70
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Sunndal
Fylker:
Møre og Romsdal
Lengde:
600 meter
Omfang:
1000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt
Totalkostnad:
Styringsramme 202 millioner (2022 kroner)
Oppstart:
Mars 2023
Antatt åpnet:
Desember 2023

Ny bru på rv. 70, ved Elverhøy, over Driva elv i Sunndal kommune © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Halgeir Brudeseth

Prosjektleder
Telefon:
91346388
E-post:

Andreas Eidem

Byggeleder
Telefon:
91885536
E-post:

Hilgunn Anita Iversen

Grunnerverv
Telefon:
99543496
E-post:

Sist oppdatert: