Reguleringsplanen omfatter ny bru på rv. 70, ved Elverhøy, over Driva elv i Sunndal kommune. Planområdet ligger ca 8 km sør-øst for Sunndal sentrum. I tillegg til ny bu omfatter planen omlegging av et firearmet kryss til T-kryss og omlegging av fylkesveg under ny bru. Eksisterende bru er for smal og på sikt vil den renge vedlikeholdstiltak for å opprettholde bæreevnen. Derfor skal den rives.

Planen inneholder også tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer og støytiltak. Det er registrert kvikkleire innenfor planområdet, derfor er det gjort områderstabiliserende tiltak og errosjonnssikring i tilknytning til Driva elv.

Sunndal kommunestyre vedtok reguleringsplanen for rv. 70 Elverhøybrua 14. februar 2017.

Vei:
Rv. 70
Fase:
Prosjekteringsfase
Kommuner:
Sunndal
Fylker:
Møre og Romsdal
Lengde:
600 meter
Omfang:
1000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt
Totalkostnad:
70 millioner

Ny bru på rv. 70, ved Elverhøy, over Driva elv i Sunndal kommune © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Bjørn Ove Rotlid

Prosjektleder
Telefon:
982 10 956
E-post:

Karoline Valle

Planleggings- og prosjekteringsleder
Telefon:
99 69 68 64
E-post:

Sist oppdatert: