Statens vegvesen bygger Elverhøybrua med ståldekke levert av Prodtex Industri AS i Vanylven kommune i Møre og Romsdal. De delene av prosjektet som ikke inngår i ståldekkeleveransen bygges av Consto Anlegg Midt AS.

Prosjeket omfatter ny bru over Driva elv på rv. 70 ved Elverhøy, 8 km sør-øst for Sunndal sentrum. I tillegg til ny bru skal et firearmet kryss bygges om til T-kryss, og fylkesvegen under den nye brua skal legges om.

Eksisterende bru er for smal og på sikt vil den trenge vedlikeholdstiltak for å opprettholde bæreevnen. Derfor skal den rives når den nye brua står klar. 

Bildet viser asfaltering og siste klargjøring av dekket på den nye Elverhøy bru, før trafikkpåsetting 21. desember 2023
Hektisk innspurt på den nye Elverhøybrua, like før trafikkpåsetting 21. desember 2023. Foto: Statens vegvesen

Reguleringsplanen for området inneholder også tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer og støytiltak. Det er registrert kvikkleire innenfor planområdet, derfor skal det gjøres områderstabiliserende tiltak og errosjonnssikring i tilknytning til Driva elv.

Sunndal kommunestyre vedtok reguleringsplanen for rv. 70 Elverhøybrua 14. februar 2017.

Vei:
Rv. 70
Fase:
Åpnet
Kommuner:
Sunndal
Fylker:
Møre og Romsdal
Lengde:
600 meter
Omfang:
1000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt
Totalkostnad:
Styringsramme 202 millioner (2022 kroner)
Oppstart:
Mars 2023
Antatt åpnet:
Desember 2023

Ny bru på rv. 70, ved Elverhøy, over Driva elv i Sunndal kommune © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Molde kontorsted
3. etasje Fylkeshuset
Julsundvegen 9
6412 Molde

Kontakter

Halgeir Brudeseth

Prosjektleder
Telefon:
91346388
E-post:

Andreas Eidem

Byggeleder
Telefon:
91885536
E-post:

Hilgunn Anita Iversen

Grunnerverv
Telefon:
99543496
E-post:

Sist oppdatert: