Statens vegvesen skal bygge Elverhøybrua med ståldekke levert av Prodtex Industri AS i Vanylven kommune i Møre og Romsdal.

De delene av prosjektet som ikke inngår i ståldekkeleveransen er lyst ut som utførelsesentreprise. En anbudskonkurranse for støyreduseredne tiltak er også lyst ut. 

  • Brua og tilhørende veger planlegges ferdigstilt høsten 2023.
  • Riving og fjerning av eksisterende bruer i 2024.

 

 

Prosjeket omfatter ny bru over Driva elv på rv. 70 ved Elverhøy, 8 km sør-øst for Sunndal sentrum. I tillegg til ny bru skal et firearmet kryss bygges om til T-kryss, og fylkesvegen under den nye brua skal legges om.

Eksisterende bru er for smal og på sikt vil den trenge vedlikeholdstiltak for å opprettholde bæreevnen. Derfor skal den rives når den nye bura står klar. 

Illustrasjon som viser hvordan den nye Elverhøybrua blir
Slik vil Elverhøybrua se ut når den er ferdig.

Reguleringsplanen for området inneholder også tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer og støytiltak. Det er registrert kvikkleire innenfor planområdet, derfor er det gjort områderstabiliserende tiltak og errosjonnssikring i tilknytning til Driva elv.

Sunndal kommunestyre vedtok reguleringsplanen for rv. 70 Elverhøybrua 14. februar 2017.

I 2015 ble denne illustrasjonsvideoen av Elverhøybrua laget. Vær oppmerksom på at videoen ble laget før reguleringsplanen ble vedtatt, og den gir derfor ikke et nøyaktig bilde av hvordan området vil se ut. 

Vei:
Rv. 70
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Sunndal
Fylker:
Møre og Romsdal
Lengde:
600 meter
Omfang:
1000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt
Oppstart:
2022
Antatt åpnet:
Høst 2023

Ny bru på rv. 70, ved Elverhøy, over Driva elv i Sunndal kommune © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Halgeir Brudeseth

Prosjektleder
Telefon:
91346388
E-post:

Andreas Eidem

Byggeleder
Telefon:
91885536
E-post:

Hilgunn Anita Iversen

Grunnerverv
Telefon:
99543496
E-post:

Sist oppdatert: