Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Interesserte grunneiere og naboer stilte opp for å få vite mer om byggingen av den nye brua over Driva elv i Sunndal kommune.

-Vi er glade for at byggingen av den nye Elverhøybrua nå kan starte opp. Brua og tilhørende veger skal etter planen stå ferdig høsten 2023, sier prosjektleder i Statens vegvesen Halgeir Brudeseth.

I møtet orienterte Statens vegvesen om den vedtatte reguleringsplanen, planlagt fremdrift i prosjektet og prosessen rundt grunnerverv. 

Skjema som viser fremdriften i prosjektet
Slik ser fremdriftsplanen for byggingen av Rv.70 Elverhøybrua ut

Svarte ut spørsmål om kvikkleire og gangveg

Etter presentasjonen var det god tid til en spørsmålsrunde. Et av temaene som ble belyst var kvikkleiren som er registrert i planområdet. Vegvesenet orienterte om hvordan dette håndteres, og viste til planer om å stabilisere området før fundamentene til selve brua settes på plass.

Det ble også stilt spørsmål om tilrettelegging for gangveg videre nordover, og dette skal det ses på i forbindelse med byggeplanleggingen.  

Fale bru og Romfo bru bygges tidligst våren 2023

På riksveg 70 i Sunndal kommune er også Fale bru og Romfo bru undre planlegging. De er klare for utbygging tidligst våren 2023, avhengig av budsjett og godkjente reguleringsplaner i kommunen. 

Ønsker god dialog

Møtet ble avsluttet med en oppfordring om god dialog. Det er satt i gang møter med berørte grunneiere og det vil bli flere møter utover i desember.

Statens vegvesen vil være tilgjengelige for å svare på spørsmål fra alle som har interesse i prosjektet.

Kontaktpersoner i Statens vegvesen

  • Prosjektleder Halgeir Brudeseth, 913 46 388,
  • Byggeleder Andreas Eidem, 918 85 536,
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal