Kommunedelplan med konsekvensutgreiing for parsellen Kolltveit–Storavatnet er vedteke i Fjell kommune 21.06.2012 og i Bergen kommune 19.09.2012.

Illustrasjon av vedteken vegtrasé Kolltveit–Storavatnet.pdf

Trafikk- og kapasitetsanalyse

Kommunedelplan/ konsekvensutgreiing