E6 har vært helt stengt for trafikk ved Aspnes de siste ukene. Etter planen skulle vegen åpne for trafikk igjen den 7. november.

- Skanska har tatt ned steinura over vegen, men fortsatt gjenstår det noe sprengningsarbeid like ved dagens E6. Derfor utvides stengingen noen dager, slik at entreprenøren kan jobbe effektivt med det som gjenstår, sier byggeleder Rainer Smedseng i Statens vegvesen.

Ferdig tidligere enn planlagt

Arbeidet ved Aspnes vil med dette kunne bli ferdig tidligere enn opprinnelig planlagt. Etter opphør av den døgnkontinuerlige stengningen skulle E6 egentlig holdes stengt på kveld og natt resten av måneden.

Men holdes vegen helt stengt til 11. november, vil Skanska kunne komme så langt med sprengningsarbeidene at det ikke vil være behov stenge den ytterligere.

- Dermed vil E6 fra og med neste helg være åpen for trafikk hele døgnet, kun avbrutt av periodevise stenginger på inntil 20 minutter i forbindelse med sprengningsarbeid, sier Smedseng.

Frem til åpning er omkjøring skiltet langs fv. 78 gjennom Drevjadalen.

58 kilometer ny E6

Jobben som gjøres ved Aspnes er en del av forarbeidene til drivingen av en 700 meter lang tunnel. Denne skal bli en del av nye E6 på strekningen Åkvik-Mjåvatn, som er én av syv parseller i prosjektet E6 Helgeland sør.

Skanska er hovedentreprenør i prosjektet, og sammen underentreprenørene skal de bygge og utbedre i alt 58 kilometer europaveg mellom Nord-Trøndelag grense og Korgfjellet.

Prosjektet skal være ferdig i 2021.