Den 8. februar 2019 innføres det nye regler for EU-kontroll.

Når skal kjøretøyet ditt kontrolleres?

Kontrollmåneden bestemmes av siste siffer på bilskiltet.

 • skilt med 1 som siste siffer framstilles i januar
 • skilt med 2 som siste siffer framstilles i februar
 • skilt med 3 som siste siffer framstilles i mars
 • skilt med 4 som siste siffer framstilles i april
 • skilt med 5 som siste siffer framstilles i mai
 • skilt med 6 som siste siffer framstilles i juni
 • skilt med 7 som siste siffer framstilles i november
 • skilt med 8 som siste siffer framstilles i august
 • skilt med 9 som siste siffer framstilles i september
 • skilt med 0 som siste siffer framstilles i oktober

Hvilke kjøretøy skal kontrolleres?

Personbiler (M1) med tillatt totalvekt 7 500 kg eller mindre og varebil (N1) skal kontrolleres første gang i det fjerde kalenderåret etter registreringsåret og deretter hvert annet år.

Følgende kjøretøy skal til EU-kontroll første gang tidligst 12 måneder etter at den ble registrert og deretter én gang i kalenderåret:

 • personbiler (M1) med tillatt totalvekt over 7 500 kg
 • busser (M2 og M3)
 • lastebiler (N2 og N3)
 • tilhengere med tillatt totalvekt over 3 500 kg
 • drosjer
 • ambulanser

Hvem utfører EU-kontroller?

Kontrollen kan foretas hos verksteder/kontrollorganer godkjent av Statens vegvesen, blant annet bilverksteder og NAF testestasjoner. Her kan du finne et godkjent verksted/kontrollorgan som utfører EU-kontroll.

Verkstedet/kontrollorganet er ansvarlig for at resultatet av kontrollen rapporteres til Statens vegvesen. Du har imidlertid krav på en kopi av kontrollseddelen slik at du - i tilfelle det skulle oppstå spørsmål i ettertid - har en dokumentasjon for gjennomført kontroll.