19.03.2011 bygdeposten.no: Kan bli fire felt fra Hokksund til Vikersund

09.09.2010 eikernytt.no: Idéverksted for ny rv. 35 Hokksund–Jevnaker 

08.09.2010 dt.no: Lekestue for ny vei

01.09.2010 eikernytt.no: Trasévalg for ny rv. 35 ikke på planen 

20.07.2010 bygdeposten.no: Vil innhente meninger om ny rv. 35 

15.06.2010 bygdeposten.no: KVU-møte på Tyrifjord Hotell