Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Konseptvalgutredningen er avsluttet

Statens vegvesen er ferdig med Konseptvalgutredningen (KVU) for riksveg 35 på strekningen Hokksund–Åmot–Jevnaker.

Vegvesenet er i gang med å planlegge ny veg på strekning:

Utredningen er behandlet i Regjeringen, som har bestemt at den videre planleggingen av strekningen skal ta utgangspunkt i Sammensatt konsept 1: Vegnormal og Kollektiv.

Rv. 35 Hokksund–Jevnaker (KVU)
Oversiktskart Rv. 35 Hokksund–Jevnaker (KVU)

Vei:
Rv. 35
Fase:
Avsluttet
Kommuner:
Ringerike, Jevnaker, Øvre Eiker, Modum
Fylker:
Buskerud, Akershus

Rv. 35 Hokksund–Jevnaker (KVU) © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Ina Abrahamsen

Prosjektleder
Telefon:
95 12 92 49
E-post:

Sist oppdatert: