Konseptvalgutredningen er avsluttet

Statens vegvesen er ferdig med Konseptvalgutredningen (KVU) for riksveg 35 på strekningen Hokksund–Åmot–Jevnaker.

Vegvesenet er i gang med å planlegge ny veg på strekningene:

Utredningen er behandlet i Regjeringen, som har bestemt at den videre planleggingen av strekningen skal ta utgangspunkt i Sammensatt konsept 1: Vegnormal og Kollektiv.

 

Kart rv. 35 Hokksund-Jevnaker
Kart rv. 35 Hokksund-Jevnaker

Vei:
Rv. 35
Fase:
Avsluttet
Kommuner:
Ringerike, Jevnaker, Øvre Eiker, Modum
Fylker:
Viken

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Ina Abrahamsen

Prosjektleder
Telefon:
95 12 92 49
E-post:

Sist oppdatert: