I KVU-arbeidet legges det stor vekt på involvering og en åpen prosess. Statens vegvesen har derfor opprettet en samarbeidsgruppe for KVU rv. 35 Hokksund–Åmot–Jevnaker der kommunene Øvre Eiker, Modum, Sigdal, Ringerike og Jevnaker deltar. Fylkeskommunene Buskerud og Oppland er også representert.

Hokksund–Jevnaker (KVU)