19.03.2011 bygdeposten.no: Kan bli fire felt fra Hokksund til Vikersund

08.09.2010 dt.no: Lekestue for ny vei

20.07.2010 bygdeposten.no: Vil innhente meninger om ny rv. 35 

15.06.2010 bygdeposten.no: KVU-møte på Tyrifjord Hotell

Hokksund–Jevnaker (KVU)