Formålet med planen er å erstatte dagens bru med ny kjørebru med gang- og sykkelløsning som tilfredsstiller dagens krav. I den forbindelse kan det bli aktuelt å legge en midlertidig omkjøringsveg ved siden av eksisterende vei, slik at trafikken kan gå som normalt.

Milepæler 

Foreløpig milepælsplan
MilepælMåned
Reguleringsplan på høring september/oktober 2020
Vedtakfebruar 2021