Det er store klimagassutslipp knyttet til bygging av ny infrastruktur og bygg.

Statens vegvesen og Bane NOR har som målsetning å redusere klimagassutslippene i sine utbyggingsprosjekter med 55 % innen 2030. Statsbygg stiller krav om å redusere klimafotavtrykket for både nybygg og totalrehabiliteringer, og skal kutte utslippene i byggeprosjekter med 30 % fra 2020 til 2025.

KlimaGrunn skulle utvikle ny teknologi for å redusere klimagassutslipp i forbindelse med grunnstabilisering i bygg- og anleggsbransjen. Hensikten var å redusere CO2-utslipp ved å unngå overforbruk av stabiliserende materiale (bindemiddel).

Den valgte leverandøren for innovasjonspartnerskapet var et konsortium bestående av firmaene Multiconsult, Cautus Geo og Heidelberg Materials (tidligere Norcem), med firmaet Argeo som underleverandør.

Mål for KlimaGrunn

KlimaGrunn hadde som mål å utvikle nye og innovative løsninger som kunne benyttes til å redusere klimagassutslippene knyttet til stabilisering av krevende grunn. Dette skulle prosjektet oppnå med følgende tiltak:

  • Utvikle klimavennlige sikrings- og grunnforsterkningsmetoder for kvikkleirer som også ivaretar naturmangfoldet.
  • Utvikle nye metoder for å måle styrken i stabilisert leire. Klarer man å forbedre teknologien rundt å stabilisere leirgrunn ved hjelp av kalksementpeler, kan klimagassutslippene reduseres betraktelig, samtidig som det kan være store beløp å spare.
  • Øke sikkerhet ved hjelp av grunnstabilisering uten å gå på bekostning av miljø.
  • Redusere bruk av kalk og sement i grunnstabilisering.

Mer informasjon i artikkelen Bakgrunn