Artikkelen er fra 2021, og innholdet kan være utdatert.

Tor Martin Lystad fra NTNU/Norconsult tildeles prisen for beste vitenskapelige artikkel innenfor vindforskningsfeltet.

Artikkelen Buffeting response of long-span bridges considering uncertain turbulence parameters using the environmental contour method er kåret til “best paper for 2020” av komiteen for Tom A. Wyatt Best Paper Award.

Den vitenskapelige artikkelen holder et høyt faglig nivå, og innfrir kriteriene for utvelgelsen av vinneren av Tom A. Wyatt Best Paper Award.

Kriteriene er:

  • Relevans for området vindteknikk og / eller brodynamikk.
  • Må ha blitt publisert i et anerkjent internasjonalt tidsskrift innen fagområdet.

Viktig kunnskap for å designe lange, slanke brukonstruksjoner

Tor Martin Lystad har i sitt forskningsarbeid jobbet med fullskala målinger av Hardangerbrua som er Norges lengste hengebru, og en av de slankeste hengebruene i verden. Hardangerbrua er posisjonert i et komplekst terreng over en fjord med omliggende høye fjell. Dette gjør at vindfeltet ikke lenger vil kunne simuleres presist som stasjonært og homogent, og som vil stille krav til en mer omfattende beskrivelse av parameterne som beskriver vindfeltet.

Bruteknologien utvikler seg stadig mot at spennene blir lengre og slankere, noe som gjør konstruksjonene mer påvirkelige av vindindusert dynamisk respons. Dette medfører at det stilles store krav til metodene som brukes i dimensjoneringen for å oppnå et økonomisk gunstig og pålitelig design.

– Lystad har bidratt til å forbedre og videreutvikle beregningsmetodene for hvordan vindlaster virker inn på hengebruer, dette er viktig og nyttig kunnskap bruingeniører kan bruke når de skal designe lange, slanke brukonstruksjoner, sier Mathias Egeland Eidem, fra Statens vegvesen, som har ledet juryen for utvelgelsen av prisen. 

Juryen har bestått av:

  • Mathias Egeland Eidem (Statens vegvesen)
  • Anders Rönnquist (NTNU)

Juryen har blitt assistert av en fagkomité bestående av følgende fageksperter:

  • Bjørn Isaksen, Statens vegvesen
  • Ole Øiseth, NTNU
  • Jasna B. Jakobsen, Universitetet i Stavanger

Tor Martin Lystad får tildelt NOK 35.000 tiltenkt brukt for å besøke relevante forskningsmiljø i utlandet. Lystad er i dag ansatt i Norconsult.

Om Tom A. Wyatt Best Paper Award

I samråd med Statens vegvesen og NTNU er det opprettet et legat til støtte for unge forskere innenfor vindforskning og brudynamikk ved NTNU og Universitetet i Stavanger (UiS). Legatet har fått navnet «The Thomas A. Wyatt Best Paper Award», og prisen på kr 35.000 tildeles årlig for inntil to vitenskapelige artikler av svært høy kvalitet innen Tom Wyatts fagfelt.

Mer informasjon om Tom A. Wyatt i artikkelen Nytt legat opprettet for unge forskere som elsker livet! 

 

Tor Martin Lystad har utført fullskala vindmålingstester på Hardangerbrua i sitt forskningsarbeid.( Foto: Bartosz Siedziako
Aktuelt for fylke(r): Agder, Vestland, Møre og Romsdal, Rogaland, Trøndelag