Statens vegvesen har oversikt over piggdekkandeler i byområdene

Bruk av piggdekk er hovedårsaken til asfaltslitasje og veistøv. Veistøv virvles opp når været er tørt og danner helseskadelig svevestøv, både PM10 og PM2,5.

Å redusere bruken av piggdekk har vært og er fortsatt et viktig tiltak for å bedre luftkvaliteten i norske byer og tettsteder. 

Prosentandel som kjører piggfritt i byområder de siste ti år

Vil du se hele historikken tilbake til 2001, kan du laste ned "Andel piggfritt i Norge.xlsx".

Tallene er prosentandel av kjøretøy som kjører piggfritt.

‡ = Piggdekkgebyr

År 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Oslo 90‡     91‡ 91‡ 91‡ 88‡ 86‡ 85‡ 85‡ 86‡
Bergen        88‡  87‡  87‡  87‡  86‡  85‡  86‡ 
Trondheim 81‡ 77‡ 79‡ 74‡  72‡  70‡  64  64  65  69 
Stavanger/Sandnes  91‡ 89‡ 88‡  85‡  86‡  75 76  78  73  73 
Drammen     85  83  83  81  80  80  79  78 
Kristiansand  75‡ 71 69  66  65  63  62  62  62  63 
Fredrikstad/Sarpsborg      86  82  82  80  80  79  77  76 
Skien/Porsgrunn  73 76 74  76  72  68  67  65  62  62 
Lillehammer    51 52  53  52  48  47  47  48  47 
Hamar   60 63  61  59  56  55  53  54  56 
Ålesund      50  58 54 50   46 46  45  42 
Tromsø      17  17  14  14  13  13  13 
Asker/Bærum      89  89  89  89  86  84  83  83 

Luftkvalitet