Å redusere piggdekkbruken er et viktig tiltak for å bedre luftkvaliteten i norske byer og tettsteder.

Bruk av piggdekk er hovedårsaken til asfaltslitasje og veistøv. Redusert bruk av piggdekk har vært og er fortsatt et viktig tiltak for å bedre luftkvaliteten i norske byer og tettsteder. Følgende virkemiddel brukes i dag for å redusere bruk av piggdekk:

  • Piggdekkgebyr
  • Økonomisk støtte fra kommuner til forbrukere som skifter fra pigg til piggfritt

Kommunene avgjør piggdekkgebyr

Gebyr for bruk av piggdekk er et effektivt virkemiddel for å redusere andelen som kjører med piggdekk. Det er hver enkelt kommune som avgjør om det skal være piggdekkgebyr eller ikke.

Andel som kjører piggfritt i norske byer

Statens vegvesen beregner og offentliggjør den offisielle statistikken for piggfriandelen i Norge. Tallene er prosentandel av kjøretøy som kjører piggfritt.

‡ = Piggdekkgebyr

Piggfri andel i norske byer siste fem år
År 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Oslo 91‡ 91‡   90‡    
Asker/ Bærum 89 89        
Bergen 88‡          
Trondheim 74‡ 79‡ 77‡ 81‡    
Stavanger/ Sandnes 85‡ 88‡ 89‡ 91‡ 92‡ 92
Drammen 83 85       87
Kristiansand 66 69 71 75‡ 77‡  
Fredrikstad/ Sarpsborg 82 86        
Skien/ Porsgrunn 76 74 76 73 76 77
Lillehammer 53 52 51      
Hamar 61 63 60      
Ålesund 58 50        
Tromsø 17 17        

Forbud mot piggdekk deler av året

I Norge er det forbudt å bruke piggdekk fra og med 2. påskedag til og med 31. oktober, foruten i de tre nordligste fylkene hvor datoen er fra og med 1. mai til og med 15. oktober. Det fins unntak fra disse reglene. Piggdekkforbudet er hjemlet i forskrift om bruk av kjøretøy.