Naturinngrep er ansett som den største trusselen mot naturmangfold. Statens vegvesen utvikler nå kunnskap om naturregnskap i veiprosjekter.

Dette er et flerårig forskning, utvikling og innovasjonsprosjekt (FOUI-prosjekt) som skal øke kunnskapen om miljøskade som oppstår som følge av virksomhetens aktiviteter.

Prosjektet skal fokusere på det faglige grunnlaget for å øke prestasjonene på naturmangfoldsiden i veiprosjekter og dermed jobbe mer «naturnøytralt». Arbeidet omfatter også bedre og mer systematisk dokumentasjon av tilstanden og utviklingene i økosystemene i et område over tid, som grunnlag for rapportering og styring.

Prosjektet eies av Statens vegvesen. Prosjektarbeidet ledes av Multiconsult og gjennomføres i samarbeid med Norsk Institutt for naturforskning (NINA).

Kunnskapsgrunnlag

Fase 1 – Kunnskapsgrunnlag er nå avsluttet og resultatene av dette arbeidet er presentert i tre ulike delrapporter: