Vi skal unngå, begrense, istandsette og om mulig kompensere for skade på miljø og samfunn.

Tiltakshierarkiet

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger (§23), skal vi beskrive tiltak for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig kompensere for skade på miljø og samfunn.

Tiltakshierarkiet innebærer at vi først skal planlegge for å unngå negativ virking på miljø og samfunn når vi vurderer tiltak. Deretter kommer tiltak for å begrense skaden, istandsette eller restaurere. Vi kan også kompensere, men det er siste alternativ.

Statens vegvesen har utarbeidet eget veiledningsmateriale for å sikre gode rutiner.

Illustrasjon av tiltakshierarkiet
Tiltakshierarkiet viser hvordan vi skal unngå negativ påvirkning på naturmiljø. Illustrasjon: Miljødirektoratet

Se også: