Økologisk restaurering - på lag med naturen.

Når ny veg bygges i naturområder blir inngrepene mer omfattende enn selve vegkroppen. Disse arealene kan vi restaurere økologisk, helst tilbake til det opprinnelige økosystemet.

Naturlig revegetering fra stedlige toppmasser kan benyttes der uønskede arter ikke finnes for å nå målet om økologisk restaurering. Det øverste jordlaget skal lagres separat i anleggsperioden, og deretter legges løst på toppen av undergrunnsmassene.

Frø, sporer og plantedeler vil spire fra dette topplaget, og gi en naturlig overgang til de urørte områdene langs vegen

Naturlig revegetering langs E10, Øksfjord. Bildene er tatt i 2005 og 2007. Foto: Astrid Skrindo