Undersøkelser om befolkningens reisevaner gir kunnskap og data som brukes i nasjonal transportplanlegging.

Resultatene fra reisevaneundersøkelsen brukes blant annet til samferdselsstatistikk, analyser av hvordan og hvorfor vi reiser, og i transportmodeller som anslår konsekvenser av ulike samferdselstiltak. Tallene er også grunnlag for arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP).

Reisevaneundersøkelsen gjøres nå (fra 2016) kontinuerlig i motsetning til hvert fjerde år som tidligere. Undersøkelsene gjennomføres på omtrent samme måte, slik at vi kan sammenligne resultater for å se om reisevanene endrer seg over tid.

Den første landsomfattende reisevaneundersøkelsen ble gjennomført i 1984/1985. Det har blitt gjennomført tilsvarende undersøkelser i 1991/1992, 1997/1998, 2001, 2005, 2009, 2013/2014, 2016/2017 og 2018/2019.

Samferdselsdepartementet, Avinor, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier, BaneNor, Statens vegvesen og de ni byområdene står bak undersøkelsen. Flere konsulenter bidrar i arbeidet. 

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen