Reisevaneundersøkelsen 2021 viser at vi gikk mer enn før i de store byene, mens kollektivtransportreiser sank ytterligere.

Andelen gående økte over hele landet fra 19 prosent i 2019 til 23 prosent i 2020 og 22 prosent i 2021.  Samtidig sank kollektivtransportreisene fra 12 prosent i 2019 til 8 prosent i 2020 og 7 prosent i 2021.

Dette antas å ha sammenheng med koronapandemien, som påvirket reisemønsteret for store deler av befolkningen også i 2021.

Antall daglige reiser økte igjen sammenlignet med 2020, men er fortsatt lavere enn i 2019, da det var 2,8 daglige reiser pr person. I 2021 ble det rapportert 2,5 daglige reiser, en liten økning fra 2020, da det var 2,3 daglige reiser. Likevel ser vi en synkende trend i daglige reiser fra 2009 til 2021. 

Bilførerandelen økte fra 54 prosent i 2020 til 55 prosent 2021. Bilførerandelen har ligget stabilt i flere år.

Det var kun 4 prosent som syklet i 2021. 22 prosent gikk til fots, 10 prosent var bilpassasjerer og 7 prosent reiste med kollektivtransport.

Les mer i pressemelding om Reisevaneundersøkelsen 2021