Det har blitt gjennomført flere reisevaneundersøkelser i perioden 1984 til 2021 hvor dataene blant annet har blitt brukt som grunnlag for arbeidet med NTP.

Den første landsomfattende reisevaneundersøkelsen ble gjennomført i 1984/1985. Det har blitt gjennomført tilsvarende undersøkelser i 1991/1992, 1997/1998, 2001, 2005, 2009, 2013/2014, 2016/2017 og 2018/2019.

Dataene blir blant annet brukt som grunnlag for analyser og utredninger i arbeidet med Nasjonal transportplan.

Reisevaneundersøkelser 1984-2009

Her kan du laste ned rapporter.

Reisevaneundersøkelser 2009

Reisevaneundersøkelser 2005

Reisevaneundersøkelser 2001

Reisevaneundersøkelser 1997

Reisevaneundersøkelser 1991

Reisevaneundersøkelser 1984-1985 nøkkelrapport