Det har blitt gjennomført flere reisevaneundersøkelser i perioden 1984 til 2018 hvor dataene blant annet har blitt brukt som grunnlag for arbeidet med NTP.

Den første landsomfattende reisevaneundersøkelsen ble gjennomført av Transportøkonomisk institutt ved bruk av telefonintervju i 1984/1985.

Resultatene fra undersøkelsen er samlet i en nøkkelrapport fra 1987. Det har blitt gjennomført tilsvarende undersøkelser i 1991/1992, 1997/1998, 2001, 2005, 2009, 2014 og 2018. Dataene har blant annet blitt brukt som grunnlag for analyser og utredninger i arbeidet med Nasjonal transportplan.

Reisevaneundersøkelser 1984-2009

Her kan du laste ned rapporter.

Reisevaneundersøkelser 2009

Reisevaneundersøkelser 2005

Reisevaneundersøkelser 2001

Reisevaneundersøkelser 1997

Reisevaneundersøkelser 1991

Reisevaneundersøkelser 1984-1985 nøkkelrapport

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen