Tall fra reisevaneundersøkelsen 2019 viser at færre reiser med bil og flere reiser kollektivt i de store byområdene i Norge.

Utviklingen går i riktig retning med tanke på målet om nullvekst for personbiltrafikken i de store byområdene.

Sammenlignet med 2018 er det en nedgang i andelen som kjører bil, mens kollektivandelen øker. Vi har sett tilsvarende tendens siden 2014.

 Det er høyest gang- og kollektivandel i Oslo/Akershus, mens Trondheim og Stavanger har høyest sykkelandel.

 • Kollektivandelen har økt noe og bilandelen har gått noe ned.
 • Andelen uten tilgang til bil har økt i mange av byområdene. Samtidig fortsetter andelen med tilgang til elbil å øke.
 • Flere har tilgang til elsykkel, men den totale tilgangen til sykkel er stort sett uendret.
 • Fortsatt har et stort flertall tilgang til gratis parkering på jobb, men andelen går stadig nedover.

37 prosent uten bil i Oslo

Det er nå flere som bor i husstander uten bil, særlig i byene. Størst endring har det vært i Osloområdet, som har gått fra 21 prosent i 2014 til 25 prosent i 2019. I Oslo kommune bor 37 prosent i en husstand uten tilgang til bil i 2019 mot 32 prosent i 2014.

Stadig flere bor i en husstand uten tilgang til bil.
Stadig flere bor i en husstand uten tilgang til bil.

Kollektivandelen øker sakte, men sikkert

Kollektivandelen har økt i flere byområder, samtidig som bilandelen har gått ned sammenlignet med 2014. I Oslo kommune har kollektivandelen økt fra 25 prosent i 2014 til 30 prosent i 2019.

Andelen som bruker kollektiv øker sakt, men sikkert.
Andelen som bruker kollektiv øker sakt, men sikkert.

Sykling og gåing

Blant de fire største byområdene, er det Trondheim som har høyest sykkelandel, med 10 prosent. På Nord Jæren har sykkelandelen økt fra 7 prosent i 2014 til 8 prosent i 2019, mens den i Bergen har økt fra 3 til 4 prosent.

Andelen som sykler eller går øker.
Andelen som sykler eller går øker.

 Flere elbiler og lavutslippsbiler

 • Stor økning i elbilandel fra 2014 til 2018 og fortsatt økning fra 2018 til 2019
 • Flest med tilgang til elbil i Bergensregionen

Undersøkelsen er gjennomført av Epinion og finansiert av Samferdselsdepartementet, transportvirksomhetene, flere bykommuner og fylkeskommuner.

Dataene omhandler reiser i de ni store byområdene:

 • Oslo/Akershus
 • Bergensregionen
 • Trondheimsområdet
 • Nord-Jæren
 • Kristiansandregionen
 • Buskerudbyen
 • Nedre Glomma
 • Grenlandsbyen
 • Tromsø

En full nøkkelrapport vil først være klar i løpet av våren 2021.

Reisevaner