Dette krever kompetanse om universell utforming ved planlegging, bygging, drift og vedlikehold for alle deler av transportsystemet. Statens vegvesen innarbeider prinsippene for universell utforming i normaler og håndbøker etter hvert som de revideres.

På høyre side under «Nyttige lenker» finner du noen sentrale håndbøker i arbeidet med universell utforming.

Håndbok V129 – en veileder

”Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater” er en veileder som beskriver hovedprinsipper for å oppnå universell utforming ved planlegging, bygging, drift og vedlikehold, og veiledning om utforming av veger og gater, utstyr og sideanlegg.