For å få en enhetlig forståelse og faktiske normer for tilgjengelighet, blir universell utforming innarbeidet i håndboksystemet. Reviderte håndbøker som ivaretar universell utforming finner du på høyre side under "Nyttige lenker".

Håndbok V129 – en veileder

”Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater” er en veileder for alle som jobber med universell utforming, fra overordnet planlegging og ned til detaljer som for eksempel utforming av kantstein eller snøbrøyting. Håndboken gir også anbefalinger for utforming på blant annet rasteplasser, gang- og sykkelveger og bussholdeplasser.