Håndboka skal gjøre det enklere a koordinere ønsket kvalitet og elsikkerhet ved planlegging, installasjon, verifikasjon, dokumentasjon og bestilling av el-anlegg i vegsektoren.

Normalen beskriver valg av løsninger og gir klare krav der det anses nødvendig og hvor det offentlige regelverk selv angir alternative løsninger.

Normalen skal i tillegg bidra til standardisering av løsninger slik at prosjektering, utførelse og kontroll av elektriske anlegg blir enklere og mer rasjonelt.

N601:2021 innebærer et nytt regelverksregime for elektriske anlegg i vegsektoren. Der N601:2017 stilte regelstyrte krav til prosjektering og utførelse gir N601:2021 kun funksjonelle sikkerhetskrav.

N601:2021 henviser til bruk av en ny standard, NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem, for metoder som kan benyttes for å ivareta sikkerhetskravene.

Håndbok N601 Elektriske anlegg gjelder for alle elektriske anlegg i veganlegg. Normalen gjelder for nye elektriske veganlegg, og den skal også legges til grunn ved oppgradering/rehabilitering av utstyr i eksisterende anlegg.

Håndbok N601 beskriver prosjekteringsforutsetninger og inneholder bestemmelser om:

  • Generelle krav
  • Risikovurdering og dokumentasjon
  • Verifikasjon
  • Elektriske installasjoner
  • Maskiner
  • Tunnel
  • Vegbelysning
  • Bruer og ferjekaier
  • Tavler, utformingskrav til ulike fordelinger

Spørsmål og kommentarer sendes til: n601@vegvesen.no