Norge er et utfordrende land når det kommer til bygging og forvaltning av infrastruktur. Vår geologiske historie gir spennende utfordringer for utbygging og drifting av veinettet.

R70 mur 3800 002

Statens vegvesen deltar aktivt i bransjeforeninger både nasjonalt og internasjonalt, og driver også omfattende kurs- og foredragsvirksomhet både internt og eksternt.

Kompetanse og erfaring fra store og utfordrende prosjekter, kombinert med utvikling av byggemetoder og beregningsverktøy gir et godt utgangspunkt for å finne sikre og gode løsninger.

Våre arbeidsoppgaver inkluderer planlegging, prosjektering, oppfølging, utarbeidelse av normaler samt forskning og utvikling innen forskjellige temaer:

 • Stabilitets- og setningsanalyser
 • Fundamentering av bruer og andre konstruksjoner
 • Spunt og avstivninger
 • Samvirkekonstruksjoner
 • Pelearbeider
 • Grunnforsterkning og lette masser
 • Støttekonstruksjoner og jordarmering
 • Boringer og grunnundersøkelser
 • Rystelser og skadesaker
 • Skredsikring og erosjon
 • Klimaforutsetninger og påvirkning for geoteknikk og skred

  

Geofag