R70 mur 3800 002Statens vegvesen har bredde- og spisskompetanse innen geoteknikkfaget.

Statens vegvesen deltar aktivt i bransjeforeninger både nasjonalt og internasjonalt, og driver også omfattende kurs- og foredragsvirksomhet både internt og eksternt.

Kompetanse og erfaring fra store og utfordrende prosjekter, kombinert med utvikling av byggemetoder og beregningsverktøy gir et godt utgangspunkt for å finne sikre og gode løsninger.

Våre arbeidsoppgaver inkluderer planlegging, prosjektering, oppfølging, utarbeidelse av normaler samt forskning og utvikling innen forskjellige temaer:

 • Stabilitets- og setningsanalyser
 • Fundamentering av bruer og andre konstruksjoner
 • Spunt og avstivninger
 • Samvirkekonstruksjoner
 • Pelearbeider
 • Grunnforsterkning og lette masser
 • Støttekonstruksjoner og jordarmering
 • Boringer og grunnundersøkelser
 • Rystelser og skadesaker
 • Skredsikring og erosjon
 • Klimaforutsetninger og påvirkning for geoteknikk og skred