I Autoreg er det kun mulig å førstegangsregistrere kjøretøy, mens Autosys kjøretøy bransjeløsning skal benyttes for å sende salgsmelding (melding om eierskifte), betale avgifter (via integrasjon med Skatteetatens betalingsløsning) og fullføre omregistreringen.

Ved kjøp fra eller salg til kunde starter forhandler prosessen i Autosys kjøretøy bransjeløsning, men selger kan også starte prosessen fra Din side på vegvesen.no. Har forhandler startet prosessen bekrefter kunden salgsmeldingen digitalt ved å logge inn på Din side. Dersom det er kunden som har startet prosessen fra Din side bekrefter forhandler salgsmeldingen i Autosys kjøretøy bransjeløsning.

Ved å ta i bruk Autoreg og Autosys kjøretøy bransjeløsning kan du:

  • registrere kjøretøyet når du selv vil
  • få et eget lager av nye kjennemerker og selv oppbevare kjennemerker til brukte kjøretøy
  • betale avgifter ved omregistrering av kjøretøy ved at løsningen har direkte integrasjon med Skatteetatens betalingsløsning

Det er mulig å levere salgsmelding på papir ved oppmøte på en trafikkstasjon. Du må da vise legitimasjon. Vi anbefaler likevel forhandlere å ta i bruk Autoreg og Autosys bransjeløsning, for en enklere og raskere prosess.

Hva må til for å bruke Autoreg og Autosys kjøretøy bransjeløsning?

For å ta i bruk Autoreg og Autosys kjøretøy bransjeløsning må:

  • firma være registrert i Brønnøysundregisteret
  • det inngås avtale med Statens vegvesen
  • COC meldes elektronisk til Statens vegvesen, elektronisk samsvarssertifikat (COC) være lagt inn manuelt ved en trafikkstasjon eller kjøretøyet må være enkeltgodkjent ved en trafikkstasjon
  • forhandler ha kreditt på engangsavgift ved førstegangsregistrering av avgiftspliktige kjøretøy
  • forhandler ha brukthandelbevilling for å kjøpe, selge og omregistrere brukte kjøretøy

Autosys kjøretøy bransjeløsning har direkte integrasjon med Skatteetatens betalingsløsning slik at omregistreringsavgift enkelt kan betales. For informasjon om mulige betalingsmåter, se skatteetaten.no

Hvordan få tilgang til Autoreg og Autosys kjøretøy bransjeløsning?

Send oss en e-post hvor du forklarer at du ønsker tilgang til Autoreg og Autosys kjøretøy bransjeløsning. Du vil da få tilsendt et skjema som må fylles ut og returneres per e-post. 

Behandlingstiden er inntil tre uker.