Statens vegvesen tilbyr et API for innehavere med egne prøveskilt (årsprøvekjennemerker), slik at de selv kan opprette kjøresedler digitalt.

Få tilgang til API for kjøresedler Logg inn

Brukere av API-et kan integrere sine fagsystemer med Autosys kjøretøy, og opprette kjøresedler digitalt. For å få tilgang til API-et må dere som brukere først godkjenne noen vilkår. Ved å godkjenne vilkårene samtykker dere til virksomhetens plikter og rettigheter for bruk av tjenesten. I vilkårene får dere også informasjon om formålet med tjenesten, tilgangsstyring og hva som skjer ved brudd på vilkår. Vilkårene godkjenner dere på Din side. Den som skal godkjenne vilkårene for bruk av API-et må ha «skriv»-tilgang til rettigheten «Godkjenne avtaler på vegne av organisasjoner» i Altinn. Hvilket sett med avtalevilkår som er relevant for virksomheten avhenger av om virksomheten skal bruke API-et direkte eller som tredjepart på vegne av annen virksomhet.

Brukere som er innehavere av prøveskilt 

Dere som forhandlere med egne prøveskilt (årsprøvekjennemerker) godkjenner avtalevilkårene i «Avtale om tilgang til Statens vegvesens API for kjøreseddel» hvis dere skal bruke APIet direkte på vegne av egen virksomhet. 

Brukere som tilbyr kjøretøytjenester på vegne av forhandlere

Tjenesten kan også brukes av de som administrerer kjøretøytjenester på vegne av annen virksomhet, og som ikke selv har prøveskilt/årsprøvekjennemerker. Dette forutsetter at virksomheten som har prøveskilt (årsprøvekjennemerker) delegerer rettighet i Altinn til den som ikke har det. Avtalevilkårene i «Avtale om tilgang til Statens vegvesens API for kjøreseddel» må godkjennes av virksomheter som skal bruke APIet på vegne av annen virksomhet.

Når dere godkjenner vilkårene, får dere tilgang til API-et og mer detaljert informasjon om hvordan dere bruker det i informasjonsportalen for Autosys.