Virksomheter med avtale om bruk av Autosys kjøretøy bransjeløsning må selv vedlikeholde brukere og deres rettigheter i Altinn.

Dersom virksomheten ikke har opprettet avtale for bruk av Autosys kjøretøy bransjeløsning finner du informasjon om hvordan dere kan søke om dette her.

For å benytte Autosys kjøretøy bransjeløsning, etter godkjent og signert avtale for virksomhetene, må den enkelte brukeren identifisere seg på www.vegvesen.no/portal.

Der finner du lenke til «Autosys kjøretøy bransjeløsning». Herfra blir du sendt til ID-porten hvor du må logge deg inn. For å kunne benytte bransjeløsningen må brukeren ha fått tildelt tjenester og rettigheter på vegne av virksomheten i Altinn. Det er som regel daglig leder eller styreleder som automatisk har rettigheten og kan handle på vegne av virksomheten, men dette kan også være delegert til andre brukere i Altinn. Hvem som kan tildele tjenestene på vegne av din virksomhet har ikke vi informasjon om.

Tjenester og rettighetene som brukerne av bransjeløsningen må tildeles i Altinn

Tjeneste i Altinn Hva kan bruker gjøre med tjenesten Nødvendig rettighet i tjenesten (Altinn)
Eierskifte av kjøretøy

Gjennomføre eierskifte på brukte kjøretøy

Rettighet for Signer
Omregistrering av kjøretøy
  • Gjennomføre omregistrering på brukte kjøretøy
  • Midlertidig avregistrering av virksomhetens egne kjøretøy
Rettighet for Signer
Førstegangsregistrering av kjøretøy Førstegangsregistrere kjøretøy Rettighet for Signer
Bestilling av kjennemerker (skilt)

Førstegangsregistrering av kjøretøy

Kjennemerkebestilling

  • Bestille kjennemerker
  • Motta kjennemerker
Rettighet for Signer

Nødvendige tjenester for betaling av avgifter fra Skatteetaten kommer i tillegg til disse.