Autosys kjøretøy bransjeløsning er en digital tjeneste for forhandlere, og brukes for registrering av nye og brukte kjøretøy.

Autosys kjøretøy bransjeløsning benyttes både ved førstegangsregistrering av kjøretøy, for å sende salgsmelding (melding om eierskifte), samt for å fullføre omregistrering av brukte kjøretøy. Via Autosys kjøretøy bransjeløsning er det mulig å betale engangs- og omregistreringsavgift (via integrasjon med Skatteetatens betalingsløsning).

Autoreg, som tidligere ble benyttet til førstegangsregistrering, eierskifte og omregistrering, er nå helt og fullt erstattet av Autosys kjøretøy bransjeløsning. 

Førstegangsregistrering av kjøretøy

Ved førstegangsregistrering av kjøretøy starter forhandler prosessen i Autosys kjøretøy bransjeløsning. Kunden (den eller de som skal være eier av kjøretøyet) må godkjenne eierskapet, enten digitalt via Din side på vegvesen.no eller ved fysisk oppmøte på en trafikkstasjon. Registreringen kan i de fleste tilfeller fullføres av forhandler, men den kan også fullføres på en trafikkstasjon.

Kjøp og salg av brukt kjøretøy 

Ved kjøp fra eller salg av brukt kjøretøy til kunde starter forhandler prosessen i Autosys kjøretøy bransjeløsning, men selger kan også starte prosessen fra Din side på vegvesen.no. Har forhandler startet prosessen bekrefter kunden salgsmeldingen digitalt ved å logge inn på Din side. Dersom det er kunden som har startet prosessen fra Din side godkjenner forhandler salgsmeldingen i Autosys kjøretøy bransjeløsning.

Ved å ta i bruk Autosys kjøretøy bransjeløsning kan du:

  • registrere kjøretøyet når du selv vil
  • få et eget lager av nye kjennemerker og selv oppbevare kjennemerker til brukte kjøretøy
  • betale avgifter ved førstegangs- og omregistrering av kjøretøy ved at løsningen har direkte integrasjon med Skatteetatens betalingsløsning

Det er mulig å levere salgsmelding på papir ved oppmøte på en trafikkstasjon. Du må da vise legitimasjon. Vi anbefaler likevel forhandlere å ta i bruk Autosys bransjeløsning, for en enklere og raskere prosess.

Hva må til for å bruke Autosys kjøretøy bransjeløsning?

For å ta i bruk Autosys kjøretøy bransjeløsning må:

  • firma være registrert i Brønnøysundregisteret
  • firma være registrert i Merverdiavgftsregisteret
  • det inngås avtale med Statens vegvesen
  • COC meldes elektronisk til Statens vegvesen, elektronisk samsvarssertifikat (COC) være lagt inn manuelt ved en trafikkstasjon eller kjøretøyet må være enkeltgodkjent ved en trafikkstasjon
  • forhandler ha brukthandelbevilling for å kjøpe, selge og omregistrere brukte kjøretøy
    Merk: Hvis fødselsnummeret til løyveinnehaveren eller en annen person som skal stå for handelen, er oppgitt i brukthandelbevillingen, anbefaler vi at dere skjuler eller dekker fødselsnummeret før dere sender inn bevillingen. Dette er av hensyn til sikkerheten og for å unngå misbruk.

Forhandlere som har inngått kredittavtale med Skatteetaten kan førstegangsregistrere avgiftspliktige kjøretøy som tidligere, uten å måtte betale kontant i Skatteetatens betalingsløsning via Autosys kjøretøy bransjeløsning.

For informasjon om mulige betalingsmåter, se skatteetaten.no

Hvordan få tilgang til Autosys kjøretøy bransjeløsning?

hvor du forklarer at du ønsker tilgang til Autosys kjøretøy bransjeløsning. Du vil da få tilsendt et skjema som må fylles ut og returneres per e-post. 

Sist oppdatert: