Tall fra reisevaneundersøkelsen 2019 viser at færre reiser med bil og flere reiser kollektivt i de store byområdene i Norge.

Utviklingen går i riktig retning med tanke på målet om nullvekst for personbiltrafikken i de store byområdene.

Sammenlignet med 2018 er det en nedgang i andelen som kjører bil, mens kollektivandelen øker. Vi har sett tilsvarende tendens siden 2014.

 Det er høyest gang- og kollektivandel i Oslo/Akershus, mens Trondheim og Stavanger har høyest sykkelandel.

 • Kollektivandelen har økt noe og bilandelen har gått noe ned.
 • Andelen uten tilgang til bil har økt i mange av byområdene. Samtidig fortsetter andelen med tilgang til elbil å øke.
 • Flere har tilgang til elsykkel, men den totale tilgangen til sykkel er stort sett uendret.
 • Fortsatt har et stort flertall tilgang til gratis parkering på jobb, men andelen går stadig nedover.

37 prosent uten bil i Oslo

Det er nå flere som bor i husstander uten bil, særlig i byene. Størst endring har det vært i Osloområdet, som har gått fra 21 prosent i 2014 til 25 prosent i 2019. I Oslo kommune bor 37 prosent i en husstand uten tilgang til bil i 2019 mot 32 prosent i 2014.

Uten bil
Kollektivandelen øker sakte, men sikkert

Kollektivandelen har økt i flere byområder, samtidig som bilandelen har gått ned sammenlignet med 2014. I Oslo kommune har kollektivandelen økt fra 25 prosent i 2014 til 30 prosent i 2019.

Reisevaneundersøkelsen 2019 2

Sykling og gåing

Blant de fire største byområdene, er det Trondheim som har høyest sykkelandel, med 10 prosent. På Nord Jæren har sykkelandelen økt fra 7 prosent i 2014 til 8 prosent i 2019, mens den i Bergen har økt fra 3 til 4 prosent.

Resievaneundersøkelsen 2019 3

 Flere elbiler og lavutslippsbiler

 • Stor økning i elbilandel fra 2014 til 2018 og fortsatt økning fra 2018 til 2019
 • Flest med tilgang til elbil i Bergensregionen

Undersøkelsen er gjennomført av Epinion og finansiert av Samferdselsdepartementet, transportvirksomhetene, flere bykommuner og fylkeskommuner.

Dataene omhandler reiser i de ni store byområdene:

 • Oslo/Akershus
 • Bergensregionen
 • Trondheimsområdet
 • Nord-Jær
 • Kristiansandregionen
 • Buskerudbyen
 • Nedre Glomma
 • Grenlandsbyen
 • Tromsø

En full nøkkelrapport vil først være klar i løpet av våren 2021.

Reisevaner