Statens vegvesen og Forsvarets forskningsinstitutt har gjennom en samarbeidsavtale fra 2016 til 2019 jobbet med å utvikle og bruke hund for søk etter eksplosiver.

Hundesøk kan redusere en risiko for anleggsarbeidere og forsterke HMS-arbeidet. 

I forbindelse med sprengningsarbeid er det en risiko for at anleggsarbeiderne borer i gjenstående sprengstoff fra tidligere entrepriser. Det utgjør en alvorlig fare for arbeiderne.

Bruk av hund for å kartlegge et område for udetonert sprengstoff

Film: Morten Willoch Wærø, Kubrix

Bruk av hund for kartlegging av tunnel

Film: Morten Willoch Wærø, Kubrix

Sanering - bruk av hund for å avdekke område der sprengstoffet ligger

Film: Morten Willoch Wærø, Kubrix

Krav og prosedyrer ved bruk av hund

Film: Morten Willoch Wærø, Kubrix

Bruk av hund for kartlegging av tunnel, kortversjon

Film: Morten Willoch Wærø, Kubrix