I oversikta finn du informasjon om kva tid konkurransar skal lysast ut, om innhald og anslått verdi.

Informasjonen er basert på prioriteringar i Statens vegvesens handlingsprogram. Konkret tidspunkt for utlysning vil være avhenging av prioriteringar i dei årlige statsbudsjetta.