Statens vegvesen har opprettet et faglig bransjenettverk kalt "Bransjenettverk for vinterdrift".

Hensikten med nettverket er å skape interesse for og styrke faglig samarbeid og samhandling mellom de ulike aktører innenfor vinterdrift slik at det gir økt kompetanse og faglig utvikling.

Nettverket ble opprettet i 2006 og består av fagpersoner fra ulike deler av bransjen. Etter omorganiseringen av vegsektoren i 2020 er nettverket supplert med deltakere fra fylkeskommuner og Nye Veier.

Medlemmer pr. 07.09.2021

Jan Erik Børstad, Veidekke Industri AS
Dagfinn Brotnow, Mesta AS 
Karsten Stenersen, NCC
Frode Kaldestad, NCC 
Stein Arild Boi Pedersen, Risa 
Espen Wicken, MEF
Ola P. Skott, Skotts Maskin AS
Roar Osen, NLF, Osen Transport
Tor Erik Saltnes, RIF, ViaNova Plan og Trafikk
Vidar Kristensen, AEBI SCHMIDT NORGE AS
Roar Wehn, Mahlers Norge
Per Ingar Haug, Sigurd Stave Maskin AS
Øyvind Sollien, C. Grindvold A/S
Erik Abrahamsen, Øveraasen AS
Ole Saltvik, Saltvik Mekaniske AS
Rune Pettersen, ViaTech AS
Alex Klein-Paste, NTNU – Forskningssenter for vinterdrift
Kurt Bøystad, Bærum kommune Vei og trafikk
Turid Åsen, VBT
John Haavet, Avinor/Oslo lufthavn
Stig Jone Nevland, Avinor 
Tor Ivar Johnsen, Troms og Finnmark fylkeskommune
Yvonne Johannessen, Troms og Finnmark fylkeskommune
Lars Kaski, Nordland fylkeskommune
Øyvind Mæhle, Trøndelag fylkeskommune
Torgeir Bye, Møre og Romsdal fylkeskommune
Arne Fredheim, Innlandet fylkeskommune
Trond Røstadstuen, Innlandet fylkeskommune
Ove Bernt Hausvik, Rogaland fylkeskommune
Tor Alf Høye, Nye Veier
Arne Larsen Island, Statens vegvesen, Trafikant og kjøretøy, Kjøretøy teknisk 
Olav Korsaksel, Statens vegvesen, Drift og vedlikehold nord
Asbjørn Stensrud, Statens vegvesen, Drift og vedlikehold øst
Arne Iversen, Statens vegvesen, Drift og vedlikehold, Kontrakt og marked
Øystein Larsen, Statens vegvesen, Drift og vedlikehold, Teknologi