Med lette førerkortklasser mener vi moped (AM/M), personbil (B, B96, BE), motorsykkel (A1, A2, A), snøscooter (S) og traktor (T).

Sjekk hvordan du fornyer førerkortet. Du vil motta et varsel tre måneder før førerkortklassen utløper.

Helse

Dersom det er helsemessige årsaker til at førerkortet ditt går ut, må du levere gyldig helseattest og eventuelt synsattest før du kan fornye førerkortet. Du kan fornye førerkortet digitalt på Din side eller en trafikkstasjon. Skal du fornye førerkortet på en trafikkstasjon, må du bestille time på forhånd. Helseattesten kan ikke være eldre enn tre måneder når den leveres til oss. Nytt førerkort utstedes med gyldighet ut ifra helseattestens utstedelsesdato.

Manglende kurs i mørkekjøring

Må du fornye førerkortet på grunn av manglende kurs i mørkekjøring, kan du fornye det så snart du har tatt kurset og trafikkskolen har meldt inn kurset til oss. Du kan fornye førerkortet digitalt på Din side eller på en trafikkstasjon. Skal du fornye førerkortet på en trafikkstasjon, må du bestille time på forhånd. Du trenger ikke levere helseattest.

Fornyelse fra fylte 80 år

Ønsker du fortsatt å kjøre etter du har fylt 80 år, må du til legen for å få en helseattest. Den vil få en gyldighet på inntil tre år, alt etter din helsetilstand. Nytt førerkort utstedes med gyldighet ut ifra helseattestens utstedelsesdato.

Les mer om fornyelse av førerkort etter fylte 80 år her