Med lette førerkortklasser mener vi moped (AM/M), personbil (B, B96, BE), motorsykkel (A1, A2, A), snøscooter (S) og traktor (T).

Dersom det er helsemessige årsaker til at førerkortet ditt går ut, må du ha med deg gyldig helseattest og eventuelt gyldig synsattest når du møter på trafikkstasjonen. Helseattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når den leveres til oss. Nytt førerkort utstedes med gyldighet ut ifra helseattesten

Priser på fornyelse og nytt bilde finner du her.

Manglende kurs i mørkekjøring

Må du fornye førerkortet på grunn av manglende kurs i mørkekjøring, kan du fornye det så snart du har tatt kurset og trafikkskolen har meldt inn kurset til oss.

Fornyelse fra fylte 75 år

Ønsker du fortsatt å kjøre etter du har fylt 75 år, må du til legen for å få en helseattest. Den vil få en gyldighet på inntil 3 år, alt etter din helsetilstand. Nytt førerkort utstedes med gyldighet ut ifra helseattesten.

Les mer om fornyelse av førerkort etter fylte 75 år her