Den enkleste måten å søke om førerkort på, er på Din side. Du kan også fylle ut et søknadsskjema (PDF) på papir, og sende det til en av våre trafikkstasjoner

Når din søknad er registrert, kan du ta teoriprøven. 

Bestill time til teoriprøven.

Når du kommer til trafikkstasjonen

På trafikkstasjonen må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøven. Du må også ta og betale for bilde til førerkortet hvis det er aktuelt. 

I eksamenslokalet besvarer du oppgavene på en pc. Du kan be om å få utlevert hodetelefoner hvis du vil ha oppgavene og svarmulighetene lest høyt på norsk. Da må du velge norsk bokmål som språk.

Språk

Du kan ta teoriprøven for alle klasser på norsk. Klasse B kan du i tillegg ta på samisk, engelsk, sorani, arabisk (MSA) og tyrkisk, og klasse S kan du også ta på samisk. Du kan selv skifte til det språket du ønsker, under prøven.

Etter teoriprøven

Du får resultatet med en gang du har levert.

Hvis du skal kjøre opp, kan du gjøre det nå hvis

  • du har bestått teoriprøven
  • du har gjennomført all opplæringen, og den er registrert i vårt system

Du kan sjekke hvor langt du har kommet i opplæringen, under dine søknader på Din side. Du må bestå oppkjøringen innen tre år etter du bestod teoriprøven. 

Hvis du tar førerkort til moped (klasse AM146 eller AM147) eller snøscooter (klasse S), skal du ikke kjøre opp.

Teoriprøve for moped (AM) og snøscooter (S)

For klassene moped (AM) og snøscooter (S) er teoriprøven avsluttende prøve og gyldig i fem år.

Før du kan ta teoriprøven, må følgende være på plass:

  • Du må ha gjennomført all opplæringen, og den må være registrert hos oss.
  • Politiet må ha godkjent vandelen din.
  • Du må ha fylt 16 år.

Om du må ha med deg helseattest, avhenger av hva du svarte på spørsmålene om syn og helse da du søkte om førerkort:

  • Svarte du «Ja» på spørsmål 1–2, må du ha med synsattest fra offentlig godkjent optiker eller øyelege.
  • Svarte du «Ja» på spørsmål 3–17, må du ha med helseattest fra lege.

Alder

I de fleste klassene kan du ta teoriprøven fra 6 måneder før du fyller alderskravet til klassen.

Hvis du tar førerkort for moped elle snøscooter, må du oppfylle alderskravet når du tar teoriprøven. Det skyldes at teoriprøven i disse klassene er avsluttende prøve. 

Tilrettelagt teoriprøve

Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Under en tilrettelagt teoriprøve er det en sensor til stede. Sensor kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven.

Strøk du på teoriprøven?

Hvis du ikke består teoriprøven, må du vente to uker før du kan ta en ny prøve. Du kan få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete spørsmålene. Når du møter opp til den nye prøven, viser du gyldig legitimasjon og betaler for teoriprøven på nytt.

Les mer om teoriprøven i de ulike klassene