Du kan fornye kompetansebeviset ditt uten å kjøre opp i inntil ett år etter at kompetansebeviset ditt utløp.

Inntil ett år etter at kompetansebeviset utløp, kan du fornye det på en trafikkstasjon.

Hvis du vil unngå ventetid, må du må bestill time.

Bestill time

Når du møter opp på trafikkstasjonen må du ha med gyldig legitimasjon

Du kan ikke ha fylt 70 år. I tillegg må du ha med:

  • En helseattest som viser at du oppfyller helsekravene for førerkortgruppe 3, inkludert kompetansebevis. Helseattesten får du hos en lege. I noen tilfeller må du også levere synsattest fra en optiker eller øyelege.
  • Dokumentasjon på arbeidsforhold som gir deg behov for å kjøre utrykning.

Kjører du utrykning i forbindelse med frivillig arbeid?

Kjører du utrykning i forbindelse med frivillig arbeid må du ta med dokumentasjon på at den aktuelle organisasjonen har avtale om beredskap, hvor det skal kunne kjøres utrykning i form av hasteoppdrag. Det kan også være dokumentasjon som viser avtaler hvor AMK-sentraler rekvirerer til akuttoppdrag.

Vil du fornye et bevis som utløp for over ett år siden?

Du må levere dokumentasjonen som er nevnt over, på en trafikkstasjon og gjøre følgende:

Du kan ikke fornye kompetansebeviset for utrykning når du har fylt 70 år.