De tunge førerkortklassene er: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE.

Kravet til yrkessjåførkompetanse ble innført 10. september 2008 for persontransport og 10. september 2009 for godstransport.

Tok du førerkort før kravet ble innført?

Om du hadde gyldig førerrett for klasse

  • D1, D1E, D eller DE den 10. september 2008 har du YSK for persontransport
  • C1, C1E, C eller CE den 10. september 2009 har du YSK for godstransport

Du er da unntatt fra krav om grunnutdanning, men for å opprettholde yrkessjåførkompetansen må du gjennomføre etterutdanning. Kravet er likt for hele EU/EØS- området. 

Tatt førerkort etter kravet ble innført?

Tar du førerkort i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE for første gang etter kravet ble innført, må du gjennomføre grunnutdanning for å oppnå yrkessjåførkompetanse.

Kode 95

Kompetansebeviset for yrkessjåfører er i Norge påføring av kode 95 i felt 12 på baksiden av førerkortet. Koden kan se slik ut: 95(09.09.20 ). Står dette utenfor klasse C, innebærer dette at yrkessjåførkompetansen går ut 9. september 2020 for lastebil.

Formålet

Formålet med kravet er å heve kompetansen til sjåførene ved å jevnlig tilføre ny kunnskap om de endringer som skjer i samfunnet, regelverket og den teknologiske utviklingen. Samt at sjåførene skal bli mer bevist på egen kjørestil når det kommer til økonomi og miljø. Et av målene er at økt kompetanse hos sjåførene kan bidra til å bedre trafikksikkerheten på vegene, ved at antall ulykker og uhell hvor tunge kjøretøy er innblandet blir redusert.