For å søke om lite bilskilt må:

  • det være fysiske forhold ved bilen som gjør det vanskelig å montere og bruke store bilskilt
  • et stort kjennemerke være til hinder for normal bruk av bilen

Rene estetiske forhold skal som et utgangspunkt ikke være grunnlag for å få et lite skilt.

Slik søker du

Du søker ved å fylle ut skjemaet Søknad om tildeling av lite kjennemerke/US-skilt til bil og sende det sammen med bilder av bilen til oss. Bildene skal gi grunnlag for en vurdering av om bilen oppfyller vilkår for å kunne tildeles og bruke et lite/US-skilt.

Krav til bildedokumentasjon:

  • Bildene må ha en god oppløsning
  • Bilde av bil skrått forfra
  • Bilde av bil skrått bakfra 
  • Bilde av avsatt plass for skilt 
  • Bilde av innpreget understellsnummer

Blir bilen godkjent for lite skilt/US-skilt kan du dra til en trafikkstasjon for å få nye skilt. Sjekk først om trafikkstasjonen har ønsket skiltstørrelse på lager eller om det må bestilles først. Husk også å bestille time før oppmøte. 

Hvis bilen allerede er registrert i Norge må du bestille erstatningsskilt i riktig størrelse

Priser

Prisen på ett skilt er 60 kroner, ett sett på to skilt koster 120 kroner. 

Leveringstid

Om skiltene må bestilles først tar det fra to til fem virkedager før du kan hente de på trafikkstasjonen.

Eksempel på bildedokumentasjon 

US-skilt_skilt foranBilde av bil skrått forfra

US-skilt bak på bilen Bilde av bil skrått bakfra

US-skilt_Tydelig fysisk begrensing for SS eller SH kjennemerkerBilde av avsatt plass for skilt

US-skilt_innpreget understellsnummerBilde av innpreget understellsnummer