Privatpersoner kan søke på inntil 15 personers kjøretøy, og virksomheter kan søke på inntil 150 personers kjøretøy per dag. Vi logger alle søk. Søkehistorikken lagres i ett år og blir deretter slettet.