De fleste tunge kjøretøy som skal registreres første gang i Norge er ikke EF-typegodkjent.

Det innebærer blant annet at dokumentasjon må sendes inn og godkjennes på forhånd, før kjøretøyet kan fremstilles for kontroll i hall.

Oversikten nedenfor avklarer hvilken metode som er riktig for deg.

Kjøretøy som er omfattet av ordningen der dokumentasjon må sendes inn på forhånd

 • M3 buss med tillatt totalvekt over 5000 kg
 • N2 lastebil med tillatt totalvekt på over 3500 kg, men ikke over 12 000 kg
 • N3 lastebil med tillatt totalvekt over 12 000 kg
 • O3 tilhenger til bil med tillatt totalvekt over 3500 kg, men ikke over 10 000 kg
 • O4 tilhenger til bil med tillatt totalvekt over 10 000 kg
 • Spesialkjøretøy innenfor disse kjøretøygruppene
 • Flåtegodkjenning av ikke EU-typegodkjent kjøretøy

Kjøretøy som ikke er omfattet av denne godkjenningsordningen

Dette innebærer at du ikke skal sende inn dokumentasjonen i forkant, men at du tar med dokumentasjon når du møter til bestilt kjøretøykontroll på den enkelte trafikkstasjon.

 • EF-typegodkjente kjøretøy som er i original utførelse.
 • Tunge kjøretøy som skal behandles etter bilforskriftens §10b og c.
 • M2 buss med tillatt totalvekt ikke over 5000 kg.
 • O2 tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg, men ikke over 3500 kg
 • Samtlige lette kjøretøy

Enkeltgodkjenning av tunge kjøretøy