Kravveilederen informerer om hvilke tekniske krav som skal dokumenteres ved første gangs godkjenning i Norge.