Enkeltgodkjenning av tunge kjøretøy i Norge er regulert i samsvar med EØS-avtalen, og på enkelte områder også tilpasset nasjonale vilkår.

Ved enkeltgodkjenning av ny bil og tilhenger til bil er det som utgangspunkt bilforskriften som er gjeldende, herunder både tekniske og administrative krav. Bilforskriften henviser i stor grad til EU-direktiver, forordninger og ECE-regulativer. Bakgrunnen for dette er å sikre en harmonisering av tekniske krav ved godkjenning av kjøretøy for hele EØS-området, og forutsetter derfor at berørte parter evner å navigere i dette regelverket.

Nedenfor følger lenker til de mest aktuelle forskrifter og rettsakter, samt Europalov som følger EØS- og Schengen- saker fra EU til Norge. I tillegg vil det for berørte parter være aktuelt å holde seg oppdatert på aktive og tidligere offentlige høringer fra Statens vegvesen.

Retningslinjer og presiseringer til bransjen

Aktuelle lover og forskrifter

Norsk regelverk

Europeiske rettsakter

Øvrige relevante lenker